Milana Aksjonova

Milana Aksjonova
eesti ja vene keele õpetaja

Kõrgharidus
2000               Tallinna Pedagoogikaülikool, eesti keel kui võõrkeel
1990               Pihkva Riiklik Pedagoogiline Instituut, haridusteaduste magister, vene keel ja kirjandus
Töökogemus
1990 – k.a.       täiskasvanute ja laste eesti ja vene keele õpetaja