Konfidentsiaalsuspoliitika

GDPR & Atlasnet Keelekeskus

INFO Keeltekooli Atlasnet klientidele ja töötajatele isiklike andmete käsitlemise vastavusest isikuandmete kaitse seadusele (GDPR 25.05.2018)

Keeltekool Atlasnet ei edasta kolmandatele isikutele õpilaste isikuandmeid, välja arvatud:
— Inkasso firmadele. Juhul, kui õpilane ei ole maksnud õppimise eest, peab Keeltekool Atlasnet ennast õiguseks edastada võlglase andmeid inkasso firmale võla sisse nõudmiseks.
— Eesti Maksu- ja Tolliametile (EMTA). Edastame isikuandmeid EMTA-sse, et võimaldada meie klientidel INF3* deklaratsiooni esitamist ning taotleda õppimisele kulutatud rahasummade hüvitamist.
— Integratsiooni Sihtasutusele (INSA). Juhul, kui klient õpib INSA kursusel, tema andmeid kasutatakse statistiliste ankeetide täitmisel, mis on Integratsiooni Sihtasutuse tingimuseks.

INF3* — füüsilise isiku õppekulude deklaratsioon

Kui klient õpib kursusel Töötukassa poolt, siis tema isiklikke andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, vaid kasutatakse ainult õpilase ja Atlasnet Keeltekooli vaheliste kontaktide loomiseks (näiteks selleks, et teatada tundide edasilükkamisest jm).

Kommerts kursusele registreerimisel võib klient mitte teatada keeltekoolile oma isiklikke andmeid (välja arvatud ees- ja perekonnanimi); sel juhul aga palume klienti tasuda kursuse eest täies mahus lepingu sõlmimise hetkel. Sellest, kuidas hävitatakse ID kaartide koopiaid vaata siin.

Информация клиентам и работникам