Konfidentsiaalsuspoliitika

GDPR & Atlasnet Keelekeskus

INFO Keeltekooli Atlasnet klientidele ja töötajatele isiklike andmete käsitlemise vastavusest isikuandmete kaitse seadusele (GDPR 25.05.2018)

Keeltekool Atlasnet ei edasta kolmandatele isikutele õpilaste isikuandmeid, välja arvatud:
— Inkasso firmadele. Juhul, kui õpilane ei ole maksnud õppimise eest, peab Keeltekool Atlasnet ennast õiguseks edastada võlglase andmeid inkasso firmale võla sisse nõudmiseks.
— Eesti Maksu- ja Tolliametile (EMTA). Edastame isikuandmeid EMTA-sse, et võimaldada meie klientidel INF3* deklaratsiooni esitamist ning taotleda õppimisele kulutatud rahasummade hüvitamist.
— Integratsiooni Sihtasutusele (INSA). Juhul, kui klient õpib INSA kursusel, tema andmeid kasutatakse statistiliste ankeetide täitmisel, mis on Integratsiooni Sihtasutuse tingimuseks.

INF3* — füüsilise isiku õppekulude deklaratsioon

Kui klient õpib kursusel Töötukassa poolt, siis tema isiklikke andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, vaid kasutatakse ainult õpilase ja Atlasnet Keeltekooli vaheliste kontaktide loomiseks (näiteks selleks, et teatada tundide edasilükkamisest jm).

Kommerts kursusele registreerimisel võib klient mitte teatada keeltekoolile oma isiklikke andmeid (välja arvatud ees- ja perekonnanimi); sel juhul aga palume klienti tasuda kursuse eest täies mahus lepingu sõlmimise hetkel. Sellest, kuidas hävitatakse ID kaartide koopiaid vaata siin.

Информация клиентам и работникам о соответствии обработки данных школы Atlasnet согласно общему регламенту по защите данных (GDPR с 25.05.2018).

Atlasnet Keelekeskus не передаёт данные 3-м лицам, за исключением:
— Инкассо-фирма. Если учащийся не оплатил обучение, мы вправе передать данные в инкассо-фирму для взыскания долга.
— Maksu- ja Tolliamet. Atlasnet Keelekeskus собирает персональные данные учащихся для подачи декларации INF3* в MTA, в целях получения клиентом в конце года части потраченных денег за обучение.
— Integratsiooni SA. Если вы учитесь на бесплатных курсах от INSA, вы соглашаетесь на передачу личных данных для статистических анкет, это требование Integratsiooni SA.

INF3* — Декларация потраченных средств физическим лицом на обучение

Если вы учитесь на курсах от Töötukassa, собранные данные не передаются 3-м лицам, а используются только для связи с вами (например для предупреждения о переносе урока и т.д.)

При записи на коммерческий курс клиент оставляет за собой право не давать личные данные (за исключением основных — имя, фамилия), но в этом случае мы попросим клиента оплатить курс полностью. О том, как утилизируются собранные копии ИД-карт, смотрите здесь.