Margit Tamberg

Margit Tamberg
eesti keele õpetaja

Kõrgharidus
1999               Tallinna Pedagoogikaülikool, eesti filoloogia, lisaeriala prantsuse keel
Töökogemus
2003 – k.a.       täiskasvanute eesti keele õpetaja