Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid

Riigi eriolukorra tõttu lükatakse klubide avamise kuupäeva määramata ajaks edasi.

Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid Tallinnas ja Narvas perioodil 2020-2022 korraldab Atlasnet MTÜ koostöös Integratsiooni Sihtasutusega ESF projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ raames.
>RAADIO 4<

INSA & ATLASNET KLUBID

Tere, Tallinna ja Narva elanikud!

Kutsume teid osalema projektis, mis arendab keeleoskust ja annab teadmisi Eesti kultuurist. Eesti keele- ja kultuuriõppe kulud, sh ekskursioonid katab klubis osalejale ESF projekt. Keelekubid, mis on mõeldud suhtluseks ja eesti keele taseme täiustamiseks — see on suurepärane!
Paljudel inimestel puudub võimalus suhelda igapäevaselt eesti keelt emakeelena kõnelevate inimestega. Atlasnet MTÜ aitab teid, kuna meil on imelised klubide eestvedajad. Tulge osalema projektis «Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid» ja saate KÕIGEGA hakkama! Klubide programmi kuulub nii suhtlus klassiruumis (kohvipausidega) kui ka ekskursioonid. Meie klubis saate kohtuda ja suhelda huvitavate külalistega.

KES SAAB REGISTREERIDA?

Palun lugege allolev tekst tähelepanelikult lõpuni, kui Te tahate saada klubi liikmeks!
Võtta osa klubi tööst saavad täiskasvanud (alates 18. eluaastast) inimesed, kellel on sertifikaadina / tunnistusena tõendatud B2- või C1-kategooria (samuti sobivad Integratsiooni SA tunnistused ja vanemad kategooriad — kesktase, kõrgtase). Teil peab olema dokument, mis kinnitab vähemalt B2 taseme olemasolu. Klubi liikmeks saavad registreerida ainult need inimesed, kes eelnevalt ei ole osalenud Integratsiooni SA klubides. Korduvalt klubisse registreerida ei saa.

Saates meile oma personaalsed andmed e-mailile admin[at]atlasnet.ee, Te nõustuste Teie andmete töötlemisega Integratsioon SA poolt.
NB! Ärge registreerige «niisama»! Ainult siis, kui olete tõesti valmis käima klubikohtumistel KÕIK 6 kuud.
Klubist lahkujad edaspidi klubides osaleda ei saa!

KUIDAS SAAB REGISTREERIDA? NÕUDED OSALEJALE:

1. Klubide ajakava on toodud allpool, ekskursioonide kuupäevad täpsustatakse kohtumiste käigus.

2. Juhul kui Te olete nõus osaleja nõuetega ja ajakavaga — REGISTREERIMISEKS VAJUTAGE SIIA.

3. Saatke oma sertifikaadi/tunnistuse skaneering e-mailile admin[at]atlasnet.ee, kui skanneerimise võimalust pole, siis saatke sertifikaadi/tunnistuse foto selgelt nähtava sertifikaadi numbriga.

4. Kui kõik on korras, siis Teiega võetakse ühendust ja kutsutakse infopäevale vt. all. iNFOPÄEVAL kohalolek on kohustuslik.
Sellel päeval saate esitada kõik oma küsimused klubi korralduse ja programmi kohta.

TALLINNA KLUBIDE AJAKAVA:

Klubi Tallinn 7 — 04.2021-10.2021 E 17:00-20:15 Karin Kark, Ly Layla Krikk, Reet Valing (Infopäev toimub aprillis, kuupäev on täpsustamisel)

Klubi Tallinn 8 — 04.2021-10.2021 T 17:00-20:15 Karin Kark, Ly Layla Krikk, Reet Valing (Infopäev toimub aprillis, kuupäev on täpsustamisel)

Aadress: Narva mnt 7B, 3. korrus, ruum 301, Zenith koosolekuruum.
Küsimuste korral helistage 5507058

NARVA KLUBIDE AJAKAVA:

Klubi Narva 3 — 04.2021-09.2021 N 17:00-20:15, Kersti Tsirp, Helle Kuldsepp
Aadress: Inger hotell, A. Puškini 28, konverentsisaal

Klubi Narva 4 — 05.2021-10.2021 K 17:30-20:45, Andrei Pappinen, Samuel Golomb (Infopäev toimub aprillis, kuupäev on täpsustamisel)
Aadress: Narva Eesti Maja, Vabaduse tn 20

Klubi Narva 5 — 05.05.21-10.2021 K 17:00-20:15, Kersti Tsirp, Helle Kuldsepp (Infopäev toimub mais, kuupäev on täpsustamisel)
Aadress: Inger hotell, A. Puškini 28, konverentsisaal

Küsimuste korral helistage 5507058

В связи с чрезвычайным положением в стране начало занятий клубов переносится, но не отменяется.

Клубы эстонского языка и культуры в Таллиннe и Нарвe (2020 — 2022) организует Atlasnet MTÜ. Фонд Интеграции поддерживает организацию клубов из средств проекта Европейского социального фонда «Меры поддержки интеграции в обществе Эстонии».
> RAADIO 4 <

INSA & ATLASNET KLUBID

Привет, жители Таллинна и Нарвы!
Представляем Вашему вниманию проект по бесплатному развитию разговорных навыков и знакомству с культурой Эстонии.
Клубы для неформального общения и поддержания уровня эстонского языка — это здорово! Ведь у многих людей не получается добиться этого в повседневной жизни из-за объективных причин, одна из которых — отсутствие носителей языка, которые имели бы время на живое и неформальное общение. Именно общение, улучшение разговорных навыков и знакомство с культурой Эстонии — цель клуба. В этом Вам помогут наши прекрасные «рулевые» клубов. В программу клубов входит как общение в классе (с кофе-паузой) так и экскурсии. Клубной «изюминкой» будут интересные люди, гости клуба.

КТО МОЖЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ? ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ:

Принять участие в деятельности клубов могут взрослые (начиная с 18 лет), имеющие подтвержденную свидетельством категорию В2 или С1 (например диплом от Integratsiooni SA), также подходят старые категории ​kesktase, kõrgtase. Членом клуба может стать только тот, кто ещё ни разу не принимал участие в нём. У вас должен быть документ или свидетельство, которое необходимо выслать на e-mail admin[at]atlasnet.ee

Отсылая нам Ваши персональные данные на e-mail admin[at]atlasnet.ee, Вы соглашаетесь на обработку данных в Integratsioon SA
NB! Не регистрируйтесь «на всякий случай»! Только если действительно будете ходить на клубные встречи все 6 месяцев.
Прервавшие посещение клуба или отказавшиеся от посещения — к повторному участию не допускаются.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ? АЛГОРИТМ:
1. Расписание клубов внизу, дни экскурсий оговариваются отдельно.
2. Если Вы согласны с требованиями к участнику и с расписанием — НАЖМИТЕ СЮДА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ.
3. Пришлите на e-mail admin[at]atlasnet.ee свидетельство (скан.) о категории, если сканирование не получается, то пришлите фотографию свидетельства с чётко различимым номером.
4. Если всё в порядке, то с Вами свяжутся и пригласят на инфо-день / infopäev см. ниже. Присутствие на инфо-дне обязательно.
В этот день Вы сможете задать все вопросы об организации и о программе клубов.

При возникновении вопросов звоните 5507058