Бесплатные курсы и клубы эстонского языка

Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid Tallinnas ja Narvas perioodil 2020-2020 korraldab Atlasnet MTÜ koostöös Integratsiooni Sihtasutusega ESF projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ raames.


KLUBID. TUNNIPLAAN & REGISTREERIMINE & BLOGID

О БЕСПЛАТНЫХ КУРСАХ ЭСТОНСКОГО И РЕГИСТРАЦИИ

_
Фото с выпускных 2015 — 2016 MISA I & II

INFO PROJEKTIST EESTI KEELES

Fotod 2015 — 2016 MISA I & II

Tere!
Meie keeltekool viib ellu mitu projekti „Eesti keele õpe“ Eestis (Tallinnas, Narvas, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Ahtmes, Sillamäel ja teistes linnades). Töötasu sõltub tehtud tööde mahust ja läbiviidud tundidest. Tunniplaan kooskõlastatakse õpetajaga. Kui olete huvitatud projektis osalemisest, kirjutage palun või helistage mulle: tel 5586776, e-posti aadress infoatlasnet.ee  Vajalikud dokumendid.

õpetajad Narvas

Atlasnet & Integratsiooni SA бесплатные курсы эстонского языка в Таллине