Ly Laila Krikk

Ly Layla. Учительница эстонского в языковом центре Atlasnet

Ly (Ли) училась в Tallinna Pedagoogiline Ülikool.
Cразу влилась в коллектив Atlasnet, приняла методику, добавила новизны, с ней  сразу возникло взаимопонимание по основным вопросам образования. На уроках использует интересные находки из интернета, которыми делится с учениками на уроке, а некоторые домашние задания ученики выполняют на компьютере.

Отлично справляется как со взрослыми группами, так и с детьми.

Без проблем может вести индивидуальные уроки по Skype.

Заинтересовали уроки по Skype? Напишите на info[at]atlasnet.ee

Все отзывы?
Зайдите на страницу ОТЗЫВОВ или в ГАЛЛЕРЕЮ.

Ly Layla metoodika
1. Kaizen printsiip — keeleõppes tähendab see jaapani protsessijuhtimise meetod seda, et liigutakse väga väikeste sammudega ning tagatakse iga teadmiseühiku omandamine ja kasutamine. Õpime selgeks ruttamata läbi materjali; kõike, mis selge, kasutame kõnes ja kirjas.

2. Keel dialoogides ja monoloogides: kõnelemist õpime läbi küsimuste ja vastuste, dialooge esitades ja koostades. Keeleõpe imiteerib õppija elulisi situatsioone ning valmistab ette suhtlemiseks igapäevastes olukordades.

3. Õppimine on emotsionaalne tegevus: õpitu on seotud õppija isiku, elu ja taotlustega.

4. Narratiivne meetod: õpime lühilugusid ja esitame neid dialoogides, mini-näitemängudes kasutades psühhodraama võtteid.

5. Õppimine on neuro-lingvitiline protsess, mis on seotud mõtlemise ja aju arenguga: kasutame mälu, aju plastilisust, mõtlemisprotsesse arendavaid harjutusi, arutelusid. Keeleõppija on aktiivne, luues ise õppimise sisu ning andes õpitavale tähenduse, hinnates ise oma edusamme ning seades eesmärke.

6. Õppija edukus sõltub sisemisest motivatsioonist.

7. Keeleõpe jõuab klassist välja: õppija saab ülesandeid, milles peab aktiivselt suhtlema keelekandjatega, konsultandiga, grupi liikmetega, otsima informatsiooni internetist, kasutama õpitut kõnes ja kirjas väljaspool klassiruumi.

8. Loov kirjutamine: õppija koostab tekste, mille abil saab oma edusamme mõõta.

Зачем мы сняли эти кадры? Чтобы Вы видели, КТО будет Вас учить.
Все видео сняты без подготовки, без режиссуры.