Ly Laila Krikk

Ly Laila Krikk
eesti ja vene keele õpetaja

Kõrgharidus
1982               Tallinna Pedagoogikaülikool, magistrikraad
1994               Tartu Ülikool, Pedagoogika eriala magistrikraad
Töökogemus
1987 – k.a.       täiskasvanute ja laste eesti ja vene keele õpetaja